gddkia.gov.plStrona g?ówna :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny

gddkia.gov.pl Profile

gddkia.gov.pl

Title:Strona g?ówna :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny

Description:Strona g?ówna

Keywords:Strona g?ówna

Discover gddkia.gov.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

gddkia.gov.pl Information

Website / Domain: gddkia.gov.pl
Website IP Address: 188.116.42.2
Domain DNS Server: dns4.gddkia.gov.pl,dns5.gddkia.gov.pl,dns1.gddkia.gov.pl,paradox.gddkia.gov.pl

gddkia.gov.pl Rank

Alexa Rank: 88775
OursSite Rank: 6
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

gddkia.gov.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $45,605
Daily Revenue: $124
Monthly Revenue: $3,748
Yearly Revenue: $45,605
Daily Unique Visitors: 11,495
Monthly Unique Visitors: 344,850
Yearly Unique Visitors: 4,195,675

gddkia.gov.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 23 Oct 2017 23:02:32 GMT
Server Apache/2

gddkia.gov.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Strona g?ówna 1 0.08%

gddkia.gov.pl Similar Website

Domain WebSite Title
shctk.co.uk Christ the King & Sacred Heart
san-antoniogolftrail.com San Antonio Golf Trail - Selling Service and Access to the Best in San Antonio Golf
obechlavatce.cz Obec Hlavatce
ik0otg.net Welcome To IK0OTG Home Page
heathvillage.com Heath Village | NJ Retirement Community
ekiri.net Mailing services - ekiri.net
tuscanyholidayaccommodation.com Tuscany Holiday Accommodation - The general portal for tourism in Tuscany Farmhouses, Holidays Hom...
rcpolitics.org Catholic Parliamentary Office
iconhelicopters.com San Diego Helicopter Tours | Icon Helicopters
yesilyurtmotor.com Yesilyurt Motor | Kanuni ST Kanuni ANA BAY? | Yedek Parca | Motosiklet Sat???
brownderbyroadhouse.com Girves Brown Derby - Featuring Hand Cut Steaks Girves Brown Derby - Featuring Hand Cut Steaks
kcarpetcompany.com K-Carpet Company - Home
thetuscanyatmesahills.com The Tuscany at Mesa Hills Apartments in El Paso, Texas
maratonwielicki.pl P?maraton Wielicki
apramps.com Home
scmo.org Home | SCMO
mofojumpstarter.com MoFo Jumpstarter | JOBS Act Startup Lawyers | Morrison & Foerster
discount-wheelchair-ramps.com Discount-Wheelchair-Ramps.com

gddkia.gov.pl Traffic Sources Chart

gddkia.gov.pl Alexa Rank History Chart

gddkia.gov.pl aleax

gddkia.gov.pl Html To Plain Text

Strona g?ówna :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny x Znajduj? si? Państwo na stronie GDDKiA.gov.pl. Poni?ej prezentujemy instrukcj? instalacji darmowego czytnika ekranu wykorzystuj?cego syntezator oparty na g?osie aktora. Dotyczy to systemów operacyjnych rodziny Windows, poniewa? systemy operacyjne firmy Apple posiadaj? ju? wbudowane rozwi?zanie o nazwie Voice Over. Instalacja darmowego czytnika ekranu: Na stronie www.nvda.pl prosz? pobra? plik instalacyjny. Pobrany plik nale?y uruchomi? rozpoczynaj?c tym samym jego instalacj?. Program zaoferuje dwie mo?liwo?? instalacji: a) domy?lna instalacja, która pozwoli skonfigurowa? NVDA do uruchamiania ju? na ekranie logowania do systemu operacyjnego. Jest to konieczne w przypadku, gdy z jednego komputera korzysta wielu u?ytkowników, którzy musz? si? zalogowa? na swoje konto za pomoc? loginu i has?a. W tym wypadku NVDA pozwoli bezwzrokowo wybra? konto u?ytkownika i si? na nie zalogowa?. b) rozwi?zanie przeno?ne, czyli rozpakowanie plików programu NVDA do wskazanego folderu. Pozwala na pó?niejsze kopiowanie plików na przeno?ny no?nik danych, czyni?c z NVDA oprogramowanie, które mo?na mie? zawsze przy sobie i uruchamia? na innych komputerach w razie potrzeby. wersja kontrastowa A A A INFORMACJA DROGOWA 19 111 PL EN MENU Serwis GDDKiA Oddzia?y Serwis dla kierowców Zamówienia publiczne Kontakt GO ODDZIA?Y: Bia?ystok Bydgoszcz Gdańsk Katowice Kielce Kraków Lublin ?ód? Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Warszawa Wroc?aw Zielona Góra Oddzia? w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz tel. centr. 52 323 45 00 fax 52 323 45 04 NIP 554-22-52-485 e-mail: sekretariat_bydgoszcz@gddkia.gov.pl Oddzia? w Gdańsku ul. Subis?awa 5 80-354 Gdańsk tel. centr. 58 511 24 00 fax 58 511 24 05 NIP 584-24-56-536 e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl Oddzia? w Bia?ystoku ul. Zwyci?stwa 2 15-703 Bia?ystok tel. centr. 85 664 58 00 fax 85 651 37 83 NIP 542-27-52-914 e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl Oddzia? w Katowicach ul. My?liwska 5 40-017 Katowice tel. centr. 32 258 62 81 fax 32 259 87 10 NIP 954-24-02-923 e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl Oddzia? w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31 fax 41 366 48 04 NIP 657-03-86-703 e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl Oddzia? w Krakowie ul. Mogilska 25 31-542 Kraków tel. centr. 12 417 25 00 fax 12 411 01 18 NIP 675-12-72-475 e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl Oddzia? w Lublinie ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin tel. 81 532 70 61 fax 81 743 71 68 NIP 712-24-27-134 e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl Oddzia? w ?odzi ul. Irysowa 2 91-857 ?ód? tel. centr. 42 233 96 00 fax 42 233 96 08 NIP 725-17-13-273 e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl Oddzia? w Olsztynie ul. Warszawska 89 10-083 Olsztyn tel. centr. 89 521 28 00 fax 89 527 23 07 NIP 739-32-79-711 e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl Oddzia? w Opolu ul. Niedzia?kowskiego 6 45-085 Opole tel. centr. 77 401 63 00 fax 77 454 44 68 NIP 754-00-03-773 e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl Oddzia? w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań tel. centr. 61 866 88 21 fax 61 864 63 69 NIP 779-21-73-262 e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl Oddzia? w Rzeszowie ul. Legionów 20 35-959 Rzeszów tel. centr. 17 853 40 71 do 74 fax 17 853 64 84 NIP 813-11-06-223 e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl Oddzia? w Szczecinie Al. Bohaterów Warszawy 33 70-340 Szczecin tel. centr. 91 432 53 00 fax 91 484 39 97 NIP 852-23-53-687 e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl Oddzia? w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa tel. centr. 22 209 25 00 fax 22 698 60 45 NIP 113-20-97-244 e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl Oddzia? w Wroc?awiu ul. Powstańców ?l?skich 186 53-139 Wroc?aw tel. centr. 71 334 73 00 fax 71 367 17 69 NIP 899-24-41-331 e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl Oddzia? w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 31 65-950 Zielona Góra tel. centr. 68 327 10 68 fax 68 325 34 68 NIP 929-01-16-588 e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl ?wiatowe Dni M?odzie?y - drogi rekomendowane Z uwagi na utrudnienia wynikaj?ce ze wzmo?onego ruchu w czasie ?wiatowych Dni M?odzie?y (27-31 lipca br.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd dla ruchu tranzytowego po drogach krajowych wokó? aglomeracji krakowskiej. W celu zapewnienia przejazdu drogami krajowymi na uroczysto?ci zwi?zane ze ?wiatowymi Dniami M?odzie?y w Krakowie oraz zgodnie art. 23 ustawy z dnia 18 marca... Ograniczenia w ruchu podczas ?wiatowych Dni M?odzie?y W zwi?zku z uroczystymi obchodami ?wiatowych Dni M?odzie?y Kraków 2016 na terenie województwa ma?opolskiego zosta?y wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa ma?opolskiego. Dodatkowo na wyznaczonych drogach województwa ?l?skiego wprowadzony zosta? zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 12 ton. ... A4 od granicy do granicy… Oddano do ruchu ponad 41-kilometrowy odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jaros?aw ??cz?cy w?z?y: Rzeszów Wschód (A4/S19) i Jaros?aw Zachód (A4/DK94). To ostatni odcinek autostrady A4 oddany do ruchu co oznacza, ?e najd?u?sza w Polsce, bo licz?ca 672 km autostrada, jest przejezdna na ca?ym przebiegu. ... Po?udniowa obwodnica Olsztyna w budowie – rozpocz??y si? pierwsze prace na drugim odcinku drogi Symbolicznym wbiciem ?opaty rozpocz?to pierwsze prace budowlane na drugiej cz??ci po?udniowej obwodnicy Olsztyna w ci?gu drogi ekspresowej S51. Odcinek o d?ugo?ci 14,7 km zlokalizowany pomi?dzy w?z?ami Olsztyn Po?udnie i Olsztyn Wschód wybuduje firma BUDIMEX SA za kwot? 913 mln z?. Na realizacj? zadania wykonawca b?dzie mia? 28 miesi?cy z wy??czeniem okresów zimowych. Planowany termin zakończenia... Nowe rozwi?zania i pomys?y techniczne - cykliczne spotkania w GDDKiA Wychodz?c naprzeciw licznym propozycjom dotycz?cym optymalizacji budowy dróg w Polsce, przedstawianym przez in?ynierów, naukowców oraz przedsi?biorstwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna seri? cyklicznych spotkań z podmiotami pragn?cymi przedstawi? nowe rozwi?zania i pomys?y techniczne. Cykliczne spotkania organizowane raz w miesi?cu w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji... ?WIATOWE DNI M?ODZIE?Y KRAKóW 2016 ?WIATOWE DNI M?ODZIE?Y KRAKóW 2016 drogi rekomendowane, mapa ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCóW SERWIS DLA KIEROWCóW najwa?niejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJ?CYCH MAPA KAMER MONITORUJ?CYCH podgl?d bie??cych warunków na drogach krajowych za po?rednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotycz?ce organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKóW DROGOWYCH MAPA WARUNKóW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ AKTUALNO?CI ?wiatowe Dni M?odzie?y - drogi rekomendowane 25-07-2016 Z uwagi na utrudnienia wynikaj?ce ze wzmo?onego ruchu w czasie ?wiatowych Dni M?odzie?y (27-31 lipca br.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd dla ruchu tranzytowego po drogach krajowych wokó? aglomeracji krakowskiej. W celu zapewnienia przejazdu drogami krajowymi na uroczysto?ci zwi?zane ze ?wiatowymi Dniami M?odzie?y w Krakowie oraz zgodnie art. 23 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z organizacj? wizyty Jego ?wi?tobliwo?ci Papie?a Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ?wiatowych Dni M?odzie?y - Kraków 2016, GDDKiA udost?pnia wykaz dróg rekomendowanych wraz z za??cznikiem graficznym. Przebieg wskazanych dróg rekomendowanych, mo?e podlega? korektom w zale?no?ci od sytuacji na drogach krajowych. Wi?cej >> Ograniczenia w ruchu podczas ?wiatowych Dni M?odzie?y 21-07-2016 W zwi?zku z uroczystymi obchodami ?wiatowych Dni M?odzie?y Kraków 2016 na terenie województwa ma?opolskiego zosta?y wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa ma?opolskiego. Dodatkowo na wyznaczonych drogach województwa ?l?skiego wprowadzony zosta? zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie ca?kowitej powy?ej 12 ton. Wi?cej >> A4 od granicy do granicy… 20-07-2016 Oddano do ruchu ponad 41-kilometrowy odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jaros?aw ??cz?cy w?z?y: Rzeszów Wschód (A4/S19) i Jaros?aw Zachód (A4/DK94). To ostatni odcinek autostrady A4 oddany do ruchu co oznacza, ?e najd?u?sza w Polsce, bo licz?ca 672 km autostrada, jest przejezdna na ca?ym przebiegu. Wi?cej >> Zobacz wszystkie MAPA INTERAKTYWNA Wybrany region: POMORSKIE Oddzia?: GDA?SK Wybrany region: WARMI?SKO-MAZURSKIE Oddzia?: OLSZTYN Wybrany region: PODLASKIE Oddzia?: BIA?YSTOK Wybrany region: ZACHODNIOPOMORSKIE Oddzia?: SZCZECIN Wybrany region: LUBUSKIE Oddzia?: ZIELONA GóRA Wybrany region: WIELKOPOLSKIE Oddzia?: POZNA? Wybrany region: KUJAWSKO-POMORSKIE Oddzia?: BYDGOSZCZ Wybrany region: ?óDZKIE Oddzia?: LODZ Wybrany region: MAZOWIECKIE Oddzia?: WARSZAWA Wybrany region: LUBELSKIE Oddzia?: LUBLIN Wybrany region: DOLNO?L?SKIE Oddzia?: WROC?AW Wybrany region: OPOLSKIE Oddzia?: OPOLE Wybrany region: ?L?SKIE Oddzia?: KATOWICE Wybrany region: ?WI?TOKRZYSKIE Oddzia?: KIELCE Wybrany region: MA?OPOLSKIE Oddzia?: KRAKóW Wybrany region: PODKARPACKIE Oddzia?: RZESZOW x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Gdańsk x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Olsztyn x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Bia?ystok x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Szczecin x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Poznań x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Bydgoszcz x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Warszawa x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? ?ód? x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Lublin x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Zielona Góra x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Wroc?aw x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Opole x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Katowice x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Kielce x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Kraków x Mapa warunków drogowych Mapa kamer drogowych Mapa stanu budowy dróg Oddzia? Rzeszów ZAMóWIENIA PUBLICZNE Wzory wniosków, zawiadomień oraz protoko?ów zwi?zanych z zarz?dzaniem pasem drogowym dróg krajowych Prognoza Oddzia?ywania na ?rodowisko dla KRD po roku 2010 Drogi Zaufania Fundusze Europejskie Prace badawcze Sprawd? na mapie przygotowanie dróg i autostrad Dokumenty techniczne Zespó? Historii Drogownictwa Elektroniczny system poboru op?at Nowe rozwi?zania i pomys?y techniczne - cykliczne spotkania w GDDKiA ?rodowisko Mapa sieci dróg obj?tych elektronicznym i manualnym systemem poboru op?at Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) GDDKiA TV Miejsca Obs?ugi Podró?nych XV International Winter Road Congress 2018 Krajowy System Zarzadzania Ruchem Serwis GDDKiAOddzia?ySerwis dla kierowcówZamówienia publiczneKontakt Informacje Aktualno?ci Archiwum 2015 Archiwum 2014 Archiwum 2013 Archiwum 2012 Archiwum 2011 Archiwum 2010 Archiwum 2009 Archiwum 2008 Archiwum 2007 Archiwum 2006 Archiwum 2005O urz?dzie Kierownictwo Departamenty i biura Biuro Generalnego Dyrektora Departament ?rodowiska Departament Informacji i Informatyki Departament Planowania Departament Przygotowania Inwestycji Departament Post?powań Przetargowych Departament Realizacji Inwestycji Departament Technologii Departament Projektów Unijnych i Monitoringu Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Departament Zarz?dzania Drogami i Mostami Departament Zarz?dzania Ruchem Departament Zarz?dzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Biuro Ekonomiczno - FInansowe Biuro Organizacyjno - Administracyjne Biuro Kontroli Wewn?trznej Stanowisko ds. BHP Biuro Prawne Biuro Audytu Wewn?trznego Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych Administrator Bezpieczeństwa Informacji Stanowisko ds. Audytu BRD Zespó? komunikacji Wspó?praca GDDKiA z jednostkami samorz?dowymi Jednolite Numery Inwentarzowe Ewidencja GUS Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku Systemy informatyczne Za?atwianie spraw Skargi i wnioski Informacja publiczna Petycje Wykaz petycjiAkty prawne Ustawy Statut GDDKiA Rozporz?dzenia Zarz?dzenia Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003 Rok 2002 Dziennik urz?dowy GDDKiA Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Drogi i mosty Autostrady Drogi krajowe Prognozy i analizy ruchu Generalny Pomiar Ruchu GPR 2015 GPR 2010 GPR 2005 GPR 2000 Za?o?enia do prognoz ruchu Stacje Ci?g?ych Pomiarów Ruchu Stacje Ci?g?ych Pomiarów Ruchu - dane z roku 2014 Stacje Ci?g?ych Pomiarów Ruchu - dane z roku 2013 Stacje Ci?g?ych Pomiarów Ruchu - dane z roku 2012 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Wypadki na drogach krajowych Diagnostyka Sieci Drogowej Diagnostyka Stanu Nawierzchni Raporty Archiwum Remonty dróg krajowych Zimowe utrzymanie dróg Drogi wojewódzkie Mosty Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i nale??cych do nich drogowych obiektów in?ynierskichFundusze Europejskie Perspektywa 2014-2020 POIi? 2014-2020 Dzia?anie 3.1 Dzia?anie 4.1 Dzia?anie 4.2 Dzia?anie 10.1 ??cz?c Europ? CEF Realizowane projekty Perspektywa 2007-2013 POIi? 2007-2013 Dzia?anie 6.1 Dzia?anie 6.2 Dzia?anie 8.1 Dzia?anie 8.2 Dzia?anie 15.4 PORPW 2007-2013 EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 TEN-T Perspektywa 2000-2006 FS (ISPA) SPO-T PHAREWspó?praca mi?dzynarodowa Informacje ogólne Aktualno?ci Wspó?praca dwustronna Wspó?praca wielostronna Linki XV Mi?dzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy 2018 EETS ?rodowisko Udost?pnianie informacji o ?rodowisku i jego ochronie Informacje dotycz?ce dzia?ań prowadzonych przez GDDKiA w zakresie ochrony ?rodowiska Prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 Podstawa prawna Cz??? tekstowa Za??czniki tekstowe Za??czniki graficzne Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powy?ej 3 000 000 pojazdów rocznie Za??czniki graficzne - mapy Pe?en zakres za??czników graficznych Us?ugi WMS Podstawa prawna Zakres opracowania Cz??? opisowa Ochrona p?azów Oceny oddzia?ywania na ?rodowisko A1 Stryków-granica województwa ?ódzkiego A2 Stryków-Konotopa Autostrady a ?rodowisko Wody i gleby Powietrze i ha?as Ochrona przyrody Krajobraz Dobra kultury Zdj?cia Natura 2000 Obwodnica AugustowaDokumenty techniczneWzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów "Projektuj i buduj" i "Utrzymaj standard" Krajowy System Zarz?dzania RuchemNowe rozwi?zania i pomys?y techniczne - cykliczne spotkania w GDDKiA GDDKiA Wroc?awGDDKiA Bia?ystokGDDKiA BydgoszczGDDKiA GdańskGDDKiA Katowice GDDKiA KielceGDDKiA KrakówGDDKiA LublinGDDKiA ?ód?GDDKiA Olsztyn GDDKiA OpoleGDDKiA PoznańGDDKiA RzeszówGDDKiA SzczecinGDDKiA Warszawa GDDKiA Zielona GóraZespó? Historii Drogownictwa Ograniczenia w ruchuOp?aty za autostradyWzory wniosków, zawiadomień oraz protoko?ów zwi?zanych z zarz?dzaniem pasem drogowym dróg krajowychFormularz kontaktowy - oznakowanie dróg krajowych Przejazdy nienormatywneLista utrudnieńCzas przejazdu Kraków - ZakopaneMapa warunków drogowych Mapa kamer monitoruj?cychMapa ograniczeń na przej?ciach granicznychMapa Stanu Budowy DrógSprawd? na mapie przygotowanie dróg i autostrad Mapa istniej?cych i planowanych Miejsc Obs?ugi Podró?nychPunkty informacji drogowejPLIKI DO POBRANIA Zamówienia wy??czone spod ustawy Pzp wspó?finansowane z funduszy UEZamówienia wy??czone spod ustawy Pzp nie wspó?finansowane z funduszy UE Zamówienia Centrum Us?ug WspólnychMiejsca Obs?ugi Podró?nych (MOP) Og?oszenia dla Krajowego Systemu Zarz?dzania RuchemPrace badawcze Og?oszenia Informacja o wykonawcach Publikacje GDDKiA Wroc?awGDDKiA Bia?ystokGDDKiA BydgoszczGDDKiA GdańskGDDKiA Katowice GDDKiA KielceGDDKiA KrakówGDDKiA LublinGDDKiA ?ód?GDDKiA Olsztyn GDDKiA OpoleGDDKiA PoznańGDDKiA RzeszówGDDKiA SzczecinGDDKiA Warszawa GDDKiA Zielona GóraZespó? Historii Drogownictwa RSS Mapa serwisu Media spo?eczno?ciowe Copyright 2015 GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Tel +48 22 375 88 88

gddkia.gov.pl Whois

Domain Name: GDDKIA.GOV.PL